Eğitim Programımız

  • Düşünce bilimi dersi
  • Profesyonel düzeyde yabancı dil eğitimleri
  • Ulusal sınavlara hazırlık sürecine yönelik programlar
  • Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel projeler hazırlama eğitimi
  • Bilgisayar, web tasarım, grafik animasyon eğitimi
  • Bilişim teknolojileri ve yazılım eğitimleri
  • Uygulamalı dersler programı (Beden eğitimi, resim ve müzik eğitimleri)
  • Eğitsel çalışmalar: Ders çalışma yöntemleri, stresle başa çıkma yöntemleri, sınav kaygısı ile başa çıkma, ergenlik dönemi değişimleri vb. konularda sınıfça ve bireysel çalışmalar.
  • Ölçme değerlendirme ve rehberlik tarafından her öğrenci için ayrı olarak oluşturulan eğitim programları.
  • Yıl boyunca sınav danışmanlığı, psikolojik destek ve tercih danışmanlığı.
  • Yıl boyu etkinlik, gezi ve aktiviteler.
  • Görsel sanatlar eğitimi
  • Müzik eğitimi
  • Rehberlik ve kariyer planlama eğitimi
  • Yazarlık ve yazma becerileri
  • İletişim ve sunum becerileri
  • Bilim uygulamaları
  • Çevre ve bilim
  • Drama eğitimi
  • Medya okuryazarlığı