Okulumuzun Değerleri

DEĞERLERİMİZ

 

Değerlerimiz, okulumuzun, eğitim sistemimizin ve kurumsal yapımızın temel felsefemizi oluşturur.

Denge Okulları’nda verilen eğitim-öğretimin her aşaması, bu değerler ışığında gerçekleştirilir.

 

 

 • Öz disiplin; oluşturduğumuz  hedefler doğrultusunda karşımıza çıkabilecek tüm olumsuzlukları aşarak vizyon ve misyonumuzu gerçekleştirme yetkinliği kazandırır.
 • Düzen, disiplinli ve çalışkan olmamızı sağlar
 • Üretkenlik, durağan olmamızı önleyerek sürekli çalışmayı, büyümeyi ve sürdürülebilirliğimizi artırır.
 • Verimlilik / Kalite, çalışmalarımızın itici gücüdür.
 • Başarı, birinci olmak değil,  potansiyelimizi en iyi şekilde kullanabilmektir.
 • Temizlik, temel davranış şeklimizdir.
 • Çağdaşlık, çağın şartlarına uyarak geleceği kurgulayabilmemizi sağlar,
 • Saygınlık, yaptığımız işin ciddiyetini arttırır.
 • Güvenirlilik,  tutarlı, şeffaf ve açık olmamızı sağlar.
 • İleri görüşlülük,  Atatürk’ün en önemli özelliklerinden biri olan ileri görüşlülük ile çağa yön vermek amacındayız.
 • Yaratıcılık,  aynı olmamak fark katabilmek için çalışırız.
 • Girişimcilik, gelişimimizin katalizörüdür.
 • Yenilikçilik, yaşam kalitesi ve refahı arttırmak için olmazsa olmazımızdır.
 • Farklılık, bizi biz yapandır.
 • Evrensellik, tüm evrene duyarlı olmamızı sağlar.