Okul Aile Birliği Öğrenci Birliği

 

Denge Okulları idareci, personel, öğretmen, veli ve öğrenci kadrosu ile büyük bir aile ortamı oluşturmaktadır. Denge Okulları Okul Aile Birliği, okul ile aile arasındaki bütünleşmeyi sağlayan vazgeçilmez bir birimdir. Okul Aile Birliğimiz, okulumuzun tüm çalışmalarında büyük destek göstermekte, “ÇOCUKLARIMIZ GELECEĞİMİZDİR”  bilinciyle okulumuzla birlikte hareket etmektedir.

 

Okul-Aile Birliğimiz:

 

  • Öğrencilerimizi, Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları ve Temel İlkeleri ile Atatürk İnkılâp ve İlkeleri doğrultusunda yetiştirmek üzere okul yönetimi, öğretmenler, veliler ve ailelerle iş birliği yapmayı,
  • Okulun amaçlarının gerçekleştirilmesine, stratejik gelişimine, fırsat eşitliğine imkân vermeyi ve bu amaç doğrultusunda velilerle iş birliği yapmayı,
  • Okulda uyulması gereken kurallar hakkında velileri bilgilendirmek ve onlarla iş birliği yaparak, zararlı alışkanlık ve eğilimlerin önlenmesi için okul yönetimine yardımcı olmayı,
  • Millî bayramlar, anma törenleri, kutlama günleri, belirli gün ve haftalar ile tören ve toplantıların düzenlenmesine destekte bulunmayı,
  • Öğrencilere sağlık ve temizlik alışkanlıkları kazandırmada okul yönetimince alınacak ortak tedbirleri desteklemeyi,
  • Ailede, okulda ve çevrede, öğrencilerle diğer çocukların iyi alışkanlıklar kazanmalarını, iyi birer vatandaş olmalarını sağlayıcı tedbirler alınmasında okul yönetimine yardımcı olmayı,
  • Okulda düzenlenecek sosyal, kültürel etkinlikler, kampanyalar, kurs ve sınavlar, seminer, müzik, tiyatro, spor, sanat, gezi, kermes ve benzeri etkinliklerde okul yönetimi ile iş birliği yapmayı,
  • Bölgesinde ve ilinde eğitim-öğretimle ilgili kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapmayı,
  • Eğitim-öğretimi geliştirmek amacıyla çalışma komisyonları oluşturmayı, var olan komisyonlara katılmayı,
  • Eğitim-öğretimi geliştirici diğer etkinliklere katkı sağlamayı amaç ve görev olarak üstlenir.

 

 

 

Öğrenci Birliği

Öğrencilerimizin görüş, beklenti ve isteklerini ilgili birimlerle paylaşarak güçlü bir köprü oluşmasını sağlayan Öğrenci Birliğimiz, okulumuzun yönetimine ve gelişimine katkıda bulunur. Öğrenci Birliğimizin amaçlarından biri de okulumuzda düzenlenen etkinliklere, kutlama ve anma törenlerine destek vermektir. Okulumuzdaki sosyal yaşamı zenginleştirmek ve öğrencilerimiz arasındaki iletişimi güçlendirmek için okul idaresi ile koordineli çalışmalarda bulunur