Kalite ve Çevre Politikamız

Kalite ve Çevre Politikamız

 

  • Atatürkçü düşünceyi özümsemiş, laik, demokratik ve kültürel değerlere sahip çıkan, çağdaş yaşamın gerektirdiği bilgi, beceri ve değerlerle donatılmış mutlu ve kendine güvenen bireyler yetiştirmek.
  • Öğretmen ve öğrencileri gerekli görülen eğitimler ile güçlendirerek sürekli gelişmeye açık bir ortam sağlamak.
  • Türkçeyi kusursuz kullanan; İngilizce ve İspanyolca eğitimiyle konuşma, yazma, okuma, dinleme ve anlama becerilerine sahip; uluslararası sınav standartlarında yeterlilik gösteren öğrenciler yetiştirmek.
  • Eğitim ve öğretim sürecini veli – okul işbirliği içerisinde yürütmek.
  • Öğrenci, veli ve öğretmen memnuniyetini gözetmek.
  • İlgi ve yetenekleriyle önemsenen nesilleri hayata hazırlamak; sistemimizin etkinliğini devamlı iyileştirerek her zaman tercih edilen bir kuruluş olmak.
  • Doğal kaynakları en verimli şekilde kullanarak bina atık miktarlarını ve enerji tüketimini her yıl belirlenen Çevre Koruma, Geliştirme, Amaçları doğrultusunda azaltmak ve böylece Ekolojik Dengeyi Korumak.
  • Öğrenci ve öğretmenlerimizin çevreyi koruma, doğal yapıya saygı duyma, atık ayrıştırılması konularında bilinçlendirme ve çevrenin korunması çalışmaları için teşvik etme konusunda görevlendirerek katılımlarını sağlamak.
  • Sektör paydaşlarının ve tedarikçi firmaların da çevreye olan duyarlılığın artırılmasını sağlamaktır.