İnsan Kaynakları Politikası

 

İnsan Kaynaklarının Önceliği;

Kaliteli ve donanımlı çalışanlar ile kurumsal hedefler doğrultusunda kurumun istikrarlı büyümesi.

İnsan Kaynaklarının hedefi;

 • Doğru çalışanla doğru iş sürecini buluşturarak yüksek performans elde etmektir.
 • Tüm çalışanlarımız Denge Ailesinin bir üyesidir ve Denge Okulları gücünü çalışanlarından alır.
 • Dürüst, enerjik, uyumlu, yenilikçi özelliklere sahip çalışanlarımıza kendilerini gerçekleştirebilecekleri demokratik bir ortam sunar.
 • Kurumsal hedeflerimiz ile çalışanlarımızın hedeflerini örtüştürerek vizyonumuzu gerçekleştirmek için stratejik planlar oluşturur ve kurumumuzu güçlendiririz.

İnsan Kaynakları Yönetim Unsurları

 

 • Denge Okullarında kurum kültürüne uygun, doğru adaylar belirlenir ve oryantasyon süreci etkin bir şekilde yürütülür.
 • Denge Okulları çalışan hakları ile ilgili olarak yürürlükteki tüm yasa ve düzenlemelere uyar. Çalışanlar da pozisyonları kapsamında tüm yasal gereklilikleri yerine getirir ve yasal düzenlemelere uygun davranır.
 • Denge Okulları insan kaynakları politikasını adil olarak yürütür.
 • İşe alım kararını verme durumunda olan yöneticiler, eşlerini, yakın akrabalarını ve bu kişilerin yakınlarını işe alamaz.
 • Kurum içinde çalışanlar arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç, din, mezhep, yaş ve benzeri nedenler ile ayrıcalık ve ayrımcılık yapılmaz çalışan tarafından ayrıcalık veya ayrımcılık talep edilemez.
 • Çalışanların sosyal ve özel hayatına saygı duyulur, ayrıca her türlü dokunulmazlıklarının yanında fiziksel, cinsel ve duygusal dokunulmazlıkları da gözetilir.
 • Kurumla paylaşılan özlük bilgileri amaçları dışında kullanılmaz ve kişilerin rızası olmadan 3. şahıslarla paylaşılmaz.
 • Kurumun fiziksel çalışma ortamı ve fiziksel şartlarının tüm çalışanlar için sağlıklı, üretime açık ve güvenli olması sağlanır.
 • Çalışanların önerileri ve talepleri dikkate alınır.
 • Çalışanlarımızda kurumsallaşma süreci içinde aidiyetlik duygusu oluşturulur.
 • Her çalışan kendisinin ve biriminin görev ve hedeflerinden sorumludur.
 • Çalışanlar kurumun taşımış olduğu sosyal sorumluluk bilincini taşır.
 • Kurum, çalışanların eğitim ve gelişim ihtiyaçlarını karşılamak için hizmet içi eğitimler düzenler ve/veya düzenlenmiş olan eğitimlerden faydalanmasını sağlar.

 

BAŞVURU FORMU