Eğitim Felsefemiz

 

 • Öğrencilerimize kendini gerçekleştirme olanağı sunmak.
 • Ülkesini geliştiren, dünyayı değiştiren bireyler yetiştirmek.
 • Bireysel eğitim ve öğretim yapmak.
 • Öğrencilerin sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimini bir bütünlük içinde ele almak.
 • Öğrencilerin kişisel gelişim ve iletişim becerileri kazanmalarına olanak tanımak.
 • Eğitim ve öğretimi, öğrencilerin kendilerini rahatça ifade edebilmelerini sağlayacak şekilde öğrenci merkezli yapılandırmak.
 • Öğrencileri yarının yetişkinleri olarak yetiştirmek için, geleceğe yönelik düşünmeleri ve yaratıcı biçimde desteklenmelerini sağlamak.
 • Eğitim ve öğretim sürecini veli - okul işbirliği içerisinde yürütmek.
 • Her bir öğrenciye aynı ilgi ve özeni göstererek, onların öğrenme hızlarını kolaylaştırabilmek için gerekli önlemleri almak.
 • Bireysel gelişimi sadece sınavlarla değil, periyodik aralıklarda farklı yetenek alanlarındaki performans gözlemlerine göre değerlendirmek,
 • Değerlendirme süreci, bir öğrenme süreci olarak ele alınıp, öğrencinin bireysel farklılığını ve yaratıcılığını ortaya çıkarabileceği nitelikte tasarlamak

 

 

 

 

Hedefimiz

İşletme anlayışı ile değil, eğitimci bakış açısıyla eğitim ve öğretimi sınırlardan çıkararak öğrencinin daima ve çok yönlü gelişimini sağlamak. Eğitime gönülden bağlı, kendi kültürüne sahip çıkacak pırıl pırıl gençler yetiştirmek... 2014 yılında çıktığımız bu yolda her birimde eğitim kalitesini yükselterek, bu kaliteyi herkese ulaşılabilir kılmak.