Rehberlik

21. yüzyılda artık okullarda amaç; öğrencilere sadece bilgi yüklemek değil, bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden yüksek verime ulaşmış bireyler yetiştirmektir.
Bu amaca ulaşmak için verilen hizmetlerin büyük bir bölümü okulların rehberlik ve psikolojik danışmanlık servisleri tarafından yürütülmektedir.
Eğitim-öğretim faaliyetlerinde çağdaş eğitim ilkelerini esas alan Özel DENGE Okullarında, rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri, “gelişimsel ve önleyici rehberlik” ilkeleri doğrultusunda, “öğrenci odaklı” yaklaşımla yürütülmektedir.
“Psikolojik danışmanlık desteği” ve “yaşam becerileri öğretimine” yönelik çalışmalarımız gizlilik, gönüllülük, süreklilik, koşulsuz kabul, kişi haklarına saygı, bireyin özerkliği, bilimsellik, tarafsızlık, ilgili kişi ve kurumlarla iş birliği” ilkelerine dayanmaktadır.
Okulumuzda gerçekleştirilen rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri ile hedeflerimiz; 
•    Öğrencilerimizin, kendini tanıyan, sağlıklı kararlar alabilen, olumlu ve güçlü yönlerini görebilen ve geliştiren, olumlu benlik algısı ve özgüven sahibi olan,
•    Var olan tüm ilgi, yetenek ve kaynaklarını en üst düzeyde kullanabilen, hayata olumlu bakabilen, hoşgörü ve saygıyı ön planda tutan, olumlu ilişkiler geliştiren, empati kurabilen, bireysel farklara saygılı olan,
•    Karşılaştığı sorunlara alternatif veya uygun çözüm yolları geliştirebilen, bağımsız olan, kendine yetebilen,
•    Mutlu, sağlıklı ve üretken bireyler olarak topluma kazandırılmasına yardımcı olmaktır.
 
Özel DENGE Okulları Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi tarafından tüm öğretim kademelerinde aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilmektedir:
•    Öğrencilerimizin okula uyum süreçlerini kolaylaştırmaya yönelik oryantasyon çalışmaları,
•    Öğrencilerimizi her yönü ile tanımaya yönelik çeşitli uygulamalarla (test-envanter, gözlem, bireysel görüşme) yürütülen öğrenci tanıma çalışmaları,
•    Öğrencilerimizin kişisel yaşam deneyimlerinde karşılaşabilecekleri güçlüklerle başa çıkma becerilerini geliştirmeye yönelik psikolojik danışmanlık çalışmaları, öğrencilerimizin kişilik özellikleri, beklentileri, ilgi alanları ve yetenekleri doğrultusunda kararlar almaları ve kendilerine uygun seçimler yapmalarına destek olan mesleki rehberlik çalışmaları,
•    Öğrencilerimizin gelişim dönemlerine özgü koruyucu - önleyici bilgilendirme çalışmaları,
•    Öğrencilerimize temel alışkanlık ve becerileri kazandırmaya yönelik kişisel-sosyal rehberlik çalışmaları,
•    Öğrencilerimizin öğrenme sorunlarını aşmalarına ve öğrenme sorumluluğu kazanmalarına yönelik "eğitsel rehberlik" çalışmaları,
•    Öğrencilerimize temel evrensel değerleri kazandırmaya yönelik "değerler eğitimi" çalışmaları,
•    Öğrencilerimizin birey olarak bağımsızlaşmaları ve toplumsal yaşama sağlıklı katılım sağlamalarına, anne-baba-çocuk ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik "aile rehberliği" çalışmaları
•    Okul-aile iş birliğini destekleyen, tüm bireylere yönelik çalışmalar.
 
Okul PDR servisi olarak, öğrencilerimize yönelik yürütülen tüm tanıma, izleme ve takip çalışmaları, her öğrencimize ait bireysel öğrenci dosyalarında, gizlilik ilkesi gereği, sadece okul PDR servisi tarafından, öğrencilerimizin gereksinimleri doğrultusunda, gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla kullanılmaktadır.
Öğrencilerimizin kendine özgü yeteneklerini, ilgi ve ihtiyaçlarını, sosyal, duygusal, fiziksel ve akademik yönden geliştirebilmesi için; tüm okul birimlerinin, öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin ve velilerimizin aynı anlayış ve iş birliği içinde hareket etmeleri, çalışmalarımızda başarılı sonuçlar almamızı sağlamaktadır.