Güvenlik


21. yüzyılın en önemli eğitim gündemlerinden birisi de okul güvenliği olmuştur. Yurtdışındaki okullarda meydana gelen şiddet olayları da bu gerçeğin uluslararası boyuttaki ifadesidir. Avrupa Koleji Okulları bu olgulardan yola çıkarak güvenli okul konseptini kurumsal kültürünün temel boyutlarından biri haline getirmiştir: 360 Derece Güvenlik. Okul güvenliği sadece okulun polisiye tedbirlerle dış tehditlerden izole edilmesi değil, okulun öğrencisi, öğretmeni, çalışanı, velisi ile bedensel ve ruhsal olarak mutlu ve başarılı olabilmesini sağlayacak her türlü altyapısının oluşturulmasıdır.

Güvenli Çevre: DENGE Okullarının binaları, alanında eğitimli güvenlik elemanları tarafından korunmaktadır. Sadece okul binasının değil okulun bulunduğu çevrenin riskleri tespit edilip ve gerekli önlemler alınmıştır. DENGE   Okullarının güvenlik vizyonunda çevre eğitimin bir parçası olarak değerlendirilir.

Güvenli Bahçe: DENGE Okullarının en değerli ögelerinden birisi okul bahçelerinin güvenliğidir. Bu bahçeler iş güvenliği duyarlılığa göre tasarlanmıştır ve çocukların, çalışanların ve anne-babaların güvenli bir ortamda yaşayabilmeleri için bu bahçelerde gerekli tedbirler alınmıştır. 

Yangın Güvenliği: DENGE Okullarındaki tesisatlar ve yangın bakımından risk teşkil edebilecek kullanım alanlarına yönelik gerekli tedbirler alınmıştır. Yılda iki kez yangın tatbikatı yapılarak bu tehlikeye karşı malzemelerimizin etkinliği test edilmekte, öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın bilgi ve becerileri değerlendirilmektedir.

Güvenli Ulaşım / Servis Güvenliği: DENGE Okullarının servisleri en nitelikli otomobil firmalarının markalarından oluşmaktadır. Filo yaşı 5 yılı geçmemektedir. Ayrıca servis çalışanları öğretim yılı başında ve gerektikçe eğitimden geçirilmektedir.