İlkokul

Denge Eğitim Sisteminde İlkokul eğitimimiz yeteneklerinin farkında olarak ülkesini geliştiren, dünyayı değiştiren bireyler  yetiştirme amacımız doğrultusunda şekillendirilmiştir.

 

Uyguladığımız nitelikli eğitim programları ile çocuklarımız fiziksel, zihinsel ve sosyal olarak çok daha sağlıklı gelişiyor.

 

Hedefimiz öğrencilerimizin, akademik başarılarının yanında, güçlü karaktere sahip; yaratıcı, girişimci, farklılıklara saygı duyan, mutlu bireyler olarak yetişmeleridir.