Eğitim Programımız

  • Bilimsel test ve araştırmalar ile öğrencilerin yeteneklerine yönelik çalışmalar
  • Profesyonel düzeyde İngilizce ve İspanyolca eğitimi
  • Görsel sanatlar eğitimi
  • Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, hayat bilgisi gibi temel branş derslerinin yanı sıra uygulamalı resim, müzik, beden eğitimi dersleri
  • Yaratıcı drama eğitimi
  • Oyun ve fiziki etkinlikler
  • Trafik güvenliği eğitimleri
  • Yıl boyu süren sosyal etkinlikler, geziler ve spor aktiviteleri
  • İlkokul öğrencilerine yönelik ölçme, değerlendirme ve rehberlik çalışmaları
  • Bilişim teknolojileri ve yazılım eğitimleri
  • Performans geliştirme ve güçlendirme uygulamaları
  • Sosyal yaşam kuralları, iletişim becerileri ve duygu tanıma, yönetme eğitimleri
  • Öğrencilerin bilişsel ve psikomotor gelişimlerini takip amaçlı izleme ve destekleme çalışmaları...