Denge Okullarında Spor08/08/2019

Denge Ailesi olarak, spora çok önem veriyoruz.
Sporun, çocuklarımızın sağlıklı büyümesinde ve gelişmesinde tartışmasız büyük rolü var.
Sadece fiziksel anlamda değil, aynı zamanda ruhsal, bilişsel, sosyal ve kişisel gelişimi için de çok önemli.