Denge Okulları Bale Dalında Büyük Başarı05/12/2019

Sofya Müzik Akademisinden 2. Derece A seviyesi belge almaya hak kazanan okulumuzun başarılı öğrencilerinden ELİFNAZ KATIRCIOĞLU'na okul idarecilerimiz tarafından başarı belgesi verilmiştir.
Kendisini emeklerinden dolayı kutlar ailesine teşekkür ederiz.

#dengedebasarı #dengedesanat #dengeokulları