Denge Okulları 10 Aralık İnsan Hakları Gününü kutluyoruz.10/12/2019

İNSAN HAKLARI
Birleşmiş milletler bünyesinde 1946 yılında insan haklarının geliştirilmesi amacı çerçevesinde  İnsan Hakları Komisyonu oluşturulmuştur. Birleşmiş Milletler Antlaşmasında önemli bir yer tutan İnsan Hakları ilk kez 10 Aralık 1948 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ile özel bir düzenlemeye konu olmuştur. Çağdaş insan hakları anlayışını yansıtacak ve tüm Birleşmiş Milletler üyesi devletler için geçerli standartları içeren bir belgeye duyulan ihtiyaç sonunda bu metin ortaya çıkmıştır.
Bir ülkede insanların haklarına gösterilen saygı ile o ülkenin uygarlık seviyesine ulaşması eş değerdir. Temel hak ve hürriyetler birçok ulusal ve uluslararası sözleşme ve denetim mekanizması ile koruma altına alınmıştır. İnsanların temel hak ve hürriyetleri her türlü çıkar ve kaygının üzerinde olmalıdır. Dünyanın neresinde olursa olsun bütün insanlar eşit, özgür ve onurlu yaşama hakkına sahiptir.
Denge Okulları olarak bu duygu ve düşüncelerle İnsan Haklarının yaygınlaşması ve yerleşmesini sonuna kadar destekliyor ve bu anlamlı günü kutluyoruz.