Denge Okulları, Öğrencilere Oxford Uluslararası Müfredatıyla İleri Düzeyde Eğitim Sunuyor!"13/07/2023

Oxford Uluslararası Müfredatı, 2023-2024 Eğitim Öğretim yılında Denge Koleji’nde pilot çalışma kapsamında gerçekleştirilecektir. Okul Öncesi kademesinde akredite, 1.Sınıf ve 5.Sınıf kademelerinde ise pilot çalışma uygulamaya alınacaktır. Programın ana hatlı detayları şu şekildedir:

Oxford Uluslararası Müfredatı, Oxford Üniversitesi Yayınevi tarafından geliştirilmiş,

öğretme ve öğrenmeye yeni bir yaklaşım sunan uluslararası bir müfredattır. Müfredat, merkezine eğlenerek öğrenmeyi yerleştirerek öğrencilerin yaparak, yaşayarak öğrenmelerini amaçlamaktadır. Öğrencilerin gelecekte akademik, kişisel ve kariyer başarılarını sağlayabilmeleri için gerekli olan “İyi Olma Hali”, “Sosyal ve Duygusal Öğrenme”, “Küresel Beceriler” ve “Yaşam Becerileri” müfredatlarını içeren tek uluslararası programdır. Özellikle son iki müfredat, bir kurumu diğer kurumlardan farklı kılmaktadır.

Oxford Uluslararası Müfredatı hem ESL (İngilizce dilinin yaygın ve ikinci dil olarak kullanıldığı ülkeler) hem de EFL (İngilizce dilinin yabancı dil olarak öğretildiği ülkeler) bağlamlarına göre esnek bir şekilde geliştirilmiştir. Ülkemizde İngilizcenin yabancı dil olarak öğretiliyor olması sebebiyle bu müfredat ülkemizdeki mevcut durumu da ele alan uluslararası ölçütlere sahip tek müfredattır. Bu nitelik ile Oxford Uluslararası Müfredatı, kurumlara esneklik özelliğini de beraberinde getirmektedir. Bilindiği üzere, aynı kurumun farklı kampüslerinde hatta aynı kampüsün farklı sınıflarında bile öğrenci ve öğretmenlerin farklı akademik geçmişi, algısı, veli profili, motivasyonu gibi iç ve dış etkenler ayrı ayrı değerlendirilerek, hedefe ulaşmada farklı yaklaşım, öğretim teknikleri ve destek materyallerinin kullanımını gerekli kılmaktadır. Bu önemli unsurlar göz önüne alındığında ancak esnek bir müfredatın akademik başarıyı getireceği yadsınamaz bir gerçektir.

Müfredatın zorunlu olan tek dersi İngilizcedir. Matematik, Fen, Bilgisayar, İyi Olma Hali ve Küresel Beceriler dersleri seçmeli ders olarak sunulmaktadır. Buradaki temel amaç, müfredatın uygulanacağı eğitim kurumlarındaki öğrenci-öğretmen-veli profillerinin değerlendirilerek müfredattan en iyi akademik verimin alınabilmesi adına okul yönetimine hareket kabiliyeti sunmak ve okullara katı programlarla dayatma yapmak yerine onları uluslararası bir müfredatta başarıya taşıyan rehber olmaktır.

Müfredat anaokulundan itibaren lise son sınıfa kadar tüm seviyeleri kapsamaktadır. Daha önce de belirtildiği gibi kurumlar, öğrenci-öğretmen-veli profillerine göre istenilen sınıftan müfredata başlayabilir. Müfredatın değerlendirmesi, günümüzde fazlasıyla önemli bir hale gelen “sürece dayalı değerlendirme teknikleri” ile yapılmaktadır. Öğrencinin 1 yıl içerisindeki performansı ara sınavlar-kısa sınavlar-proje-portfolyo değerlendirmeleri ve sene sonu sınavı gibi farklı zamanlarda yapılan çeşitli değerlendirme araçları ile ölçülmektedir. Bu bağlamda, müfredat değerlendirme araçları açısından fazlasıyla çeşitlilik sunan bir yapıya sahiptir ve sene sonu yapılacak olan sınava öğrencileri kademeli olarak hazırlar.

Değerlendirmeyle ilgili önemli başka bir konu ise, Oxford Üniversitesi Yayınevi’nin hazırladığı değerlendirme ölçütlerini kullanarak değerlendirmenin kurum öğretmenleri tarafından yapılacak olmasıdır. Zira süreç değerlendirmelerinde en önemli kriterlerden biri öğrenciyi tanımak ve öğrencinin gelişimini gözlemleyebilmektir. Denge Koleji İngilizce öğretmenlerimiz müfredat içerisinde yer alan tüm programları yoğun bir eğitim eşliğinde Oxford Üniversitesi Yayınevi tarafından alarak, öğrencilerimize bu program içeriğini uygulayacaklardır. Öğrenciler sınavlar için ek bir ücret ödemeyeceklerdir.

Oxford Uluslararası Müfredatının öğretim çıktıları her konu ve her ders ele alındığında bir paragraf ile açıklanamayacak kadar detaylıdır. Ancak müfredatın amacını kısaca özetleyecek olursak “Deneyimleyerek, yaşayarak ve eğlenerek öğrendiren”, “öğrencilerin akademik ve kişisel kariyerlerine ulaşabilmeleri için gerekli olan iyi olma hali (fiziksel-sosyal-duygusal-akademik) ve yaşam becerileri ile öğrencileri donatarak birer dünya vatandaşı yetiştirmek” diyebiliriz.