YARATICI YAZARLIK TAKSONOMİSİ 2. BÖLÜM18/07/2024

Hikâye Dağlarını oluştururken, BİR DÜNYA KURUYORUM: Uygulama Basamağındaki bu süreç hikâyenin zemini oluşturulduktan sonra üzerine olayın geçtiği yer, olayın geçtiği zaman ve olayın karakterlerinin hikâyeye oturtulmasıyla temel unsurlar tamamlanmış olur. Aralık ayı boyunca öğrenciler karakterlere, zaman dilimine ve mekân tasarımlarına ağırlık verirler.

Kararları öğretmen tarafından tartışılarak hikâyeye en uygun unsurların tamamlama çalışması yapılır. Tespit edilen unsurlar içerisinden hikâyenin uygulama basamağında yazma sürecine geçişte uygun olanlar öğrenci tarafından belirlenir.

İşte Yazıyorum dediğimiz an, HAREKETE GEÇ: Analiz basamağını karşılayan bu süreç hikâye unsurlarının tamamlanması ile hikâyemizi serim-düğüm-çözüm bölümlerine hikâye örgüleri eklenerek hikâye dağları oluşturulmaya başlanır. 
Farklı olay durumlarıyla oluşturulan hikâye dağları Ocak ayı boyunca öğretmen denetiminde dil bilgisi kurallarına da dikkat edilerek devam ettirilir. 
Yazmanın bu sürecinde hikâyenin tüm bölümlerinin birbiri ile uyumlu ve takip eden konular olmasına özen gösterilir. Serim bölümünü düğüm bölümüne, düğüm bölümün ise sonuç bölümüne etki edeceği dikkate alınır.

Hikâyemi Yazarken O An, BİR YAZAR DOĞUYOR: Oluşturulan eserler öğrenciler eşliğinde incelenerek Sentez Basamağı sürece geçirilmiş olur. 
Diğer yazarların eserlerini oluştururken yaşadığı süreçler, eserlerini ortaya çıkarma sancıları, yazarların geçirdiği evreler incelenir. Öğrencilerin eserlerini hangi ortamda yazdıkları; kâğıda yazanların da dijital ortama geçirmeleri için izlemeleri gereken yollar açıklanır. 

Bu etkinlik süreci Şubat ayı ikinci dönem başlangıcı ve mart ayı boyunca devam eder. Öğrencinin süreç içerisinde yaşadığı her şey ortaya çıkan eserin bir parçası olmuştur. Günlük hayattaki olayların veya hayal gücünün eserin hangi bölümlerine etki ettiği tartışılır.