VERİMLİ DERS ÇALIŞMA !21/05/2024

Kendi gelişim düzeyine uygun seviyede ve zorluk seviyesi iyi planlanmış görevlerle karşılaşan her çocuk başarılı olur. Çocuğu sorumluluktan kaçmaya ve başarısızlığa götüren şey ise üstesinden gelemeyeceği bir zorlukla karşı karşıya olduğuna inanmasıdır. Okul çağındaki çocukların birçoğunun yaşadığı zorluk ise ders çalışma sorunudur.

Okul başarısını arttıran en önemli etkenlerden biri çocukların verimli ders çalışma becerilerini kazanmış olmasıdır. Verimli ders çalışma becerisi kazandırmada çocuğun okulda desteklendiği kadar evde de desteklenmesi önemlidir. Bu desteği verirken ebeveynlik ve öğretmenlik rollerinin sınırını koruyarak çocuğa destek olmak onun bu beceriyi kazanmasında etkili olacaktır.

•    Verimli ders çalışma becerisinin gelişiminde çocuğun ihtiyacı olan ilk beceri planlama becerisidir. Günü planlama becerisini kazandırmak için; mutlaka bütün planını kendisinin yapmasını sağlayın. (Bir çizelge oluşturup yarın ne yapacağına ne kadar zamanda ve hangi zaman aralığında-örn. 19.00/21.00 arası- yapacağına kendisi karar vermeli) Ona zorlandığı planlamada yardım edeceğinizi söyleyerek destek olabilirsiniz.
•    Örnek bir planda; günlük konu tekrarına, ödev yapımına, örnek soru çözümlerine, ilgilendiği spor, sanat ile ilgili çalışmalarına, kitap okuma saatine ve haftada bir toplu konu tekrarına yer verilmesi için rehber olabilirsiniz.
•    Çalışma programını görülebilecek bir yere asmasını sağlayabilirsiniz. Böylece hatırlatmaya duyacağı ihtiyaç azalacaktır.
•    Odasının, masasının ders çalışmak için uygun (yeterince ışık alan, sessiz) hale gelmesini sağlayabilirsiniz.
•    Ders çalışırken teknolojik araçların ders çalışma ortamında olmamasına dikkat edebilirsiniz. (tablet,tv,pc)
•    Dijial ortamda ders çalışma zorunluluğu durumunda teknolojik aracın kısıtlı bir süre çalışma ortamında tutulup sonra ders çalışma ortamından çıkarılmasına özen gösterebilirsiniz.
•    Ders çalışırken konuda ilerleyememesi durumları hariç yalnız olması, tüm çalışma bittikten sonra ebeveynden yardım almasını sağlayabilirsiniz.  
•    Yapılan plana ne ölçüde uyulduğu günün sonunda denetlemek, gibi detaylar başarılı bir ders planında bulunması gereken özelliklerdir.

Çocuğunuzun baskın öğrenme alanlarını araştırarak bu öğrenme şekline uygun yöntemlerle ders çalışması için ortam yaratabilirsiniz.Süreç içerisinde çocuğun kazandığı olumlu davranışları ve başarıları takdir edilmeli, bu davranışın fark edildiği çocukla paylaşılmalıdır. Bu durum çocuğun başarıyı tesadüfen değil bilinçli bir şekilde isteyerek elde ettiğini çocuğa hatırlatacaktır. 

Tüm bunların yanı sıra çocuğun gelişim dönem özellikleri göz önünde bulundurularak sabır ve kararlılıkla çocuk desteklenmelidir. Konuyla ilgili yaş grubunun dönem özelliklerini gelişim kuramcılarından Piaget ve Ericson’dan okuma yapılması tavsiye niteliğindedir.