DENGE OKULLARINDA ÇOCUKLARIN İSPANYOL ÖĞRENMESİ NEDEN ÖNEMLİ?23/04/2024

Erken yaşta başlayan ikinci veya üçüncü bir dili öğrenmenin önemine inanıyoruz.

Birden fazla dil konuşan çocuklar daha fazla bilişsel gelişim yaşarlar. Birden fazla dil öğrenmek entelektüel gelişimlerini kolaylaştırır, diğer dilleri öğrenmek ve anlamak için sağlam bir temel sağlar, iletişim becerilerini geliştirir, akademik öğrenmeyi güçlendirir, yaratıcı düşünmeyi teşvik eder ve problem çözme ve diğerleri hakkındaki bilgilerini geliştirir.

 

ÇOCUKLARIN İSPANYOL DİLİNİ ÖĞRENMESİ İÇİN NEDENLER!
 

• Çocuklar yabancı dil öğrenmek için ideal yaş ve yeteneğe sahiptir.

• Araştırmalar, ikinci veya üçüncü bir yabancı dil öğrenen çocukların, eğitim aşamalarında ve daha sonra mesleki kariyerlerinde daha yüksek başarı oranına sahip olduğunu göstermektedir.

• İspanyolca iş dünyasında ikinci iletişim dili ve Internet'te en çok kullanılan üçüncü dildir.

• İspanyolca konuşmak ve CEFR seviyesine uygunluk gösterir, birçok üniversite çalışmasında kabul görür ve kendini  küreselleşmiş ekonomide iş avantajı sağlar.