Proje Tabanlı Eğitim Nedir ?

Proje tabanlı eğitim; Öğrenmeye değer bir konu hakkında çeşitli başlıkların derinliğine incelenmesidir.

Proje çalışmalarında araştırmalar genellikle sınıf içindeki küçük bir grup, bazen bütün bir sınıf, bazen de bireysel olarak çocuklar tarafından yapılmaktadır.

Proje yaklaşımı eğitim programları; belirli bir zaman süresince devam eden bir ürün, gösteri ya da bir performansı, planlama ve oluşturmaya yönelik olarak çocuklara yeni bilgi ve beceriler kazandıran programdır.

Çocukların projeye ait kazanımları alan gezileri ile desteklenerek, yaşamla ilişkilendirmeleri sağlanır.

Proje tabanlı eğitim uygulamasının amaçları;

 • Proje tabanlı eğitim programı çocukların kendi öğrenmelerini kurgulayıp, yönlendirildikleri ve böylece yaratıcılıklarını geliştirebildikleri;
 • Karşılaştıkları sorunları işbirliği içinde çözmeye çalıştıkları,
 • Başarıları sonucunda karar verici oldukları,
 • Yaşamın sınıfa taşındığı,
 • Ailenin aktif olarak sürece katıldığı çalışmaları amaç edinmektedir.
 • Proje tabanlı eğitim programı, çocukların öğrenmelerini kolaylaştırmakta ve öğretmenin daha az müdahalesini gerektirmektedir.
 • Proje tabanlı eğitim programı ile çocukların süreçten, yaptığı işten, beraber olduğu kişilerden zevk almasına, kendisini iyi ve mutlu hissetmesini sağlamaktadır.
 • Çocukların toplum içindeki farklı sosyal rolleri tanımalarına, bu rollerin önemini anlamalarına yardımcı olmaktır.

 

GEMS MATERYALLERİ NEDİR?

 

Denge Okulları, okul öncesinde uygulanan bir diğer eğitim yöntemi ise GEMS materyalleridir. Bu program; öğrencilere fen ve matematiği erken yaşlarda eğlenceli etkinlikleriyle sevdirmeyi, aktif öğrenme yoluyla bilimin tüm süreçlerini yaşama imkanı vermeyi amaçlayan kaliteli ve esnek bir ders programıdır.

 

Fen ve matematik etkinlikleriyle öğrenciler bilimsel süreç becerilerini kazanırken; sınıflandırma, ölçme, gruplama, sıralama, eşleştirme, uzaysal konum gibi birçok kavramı da aktif bir şekilde öğrenirler. Bu sayede öğrenciler, öğrenme merakı edinerek, etkili düşünme becerileri ve buna bağlı olarak da sözel yeteneklerini geliştirmiş bireyler olarak topluma kazandırılırlar.

GEMS etkinliklerinin amacı, temel bilimsel kavram ve yöntemleri açıklarken hayal gücünü etkilemektir.

GEMS uygulamasının amaçları:

 • Matematik ve fenin birleştirilerek bilimsel süreç becerilerinin kazandırılmasını,
 • Öğrencilerin matematik ve fenin temel kavramlarını anlamalarını,
 • Matematik ve fene karşı olumlu tutum geliştirmelerini,
 • Öğrencilerin bağımsız öğrenen, eleştirel düşünebilen, sorgulama, analiz, sentez yapabilen, varsayım ve çıkarımlarda bulunabilen, yeni fikirler üretebilmeleri,
 • Uygulama yönelik etkinlikler ile öğrenmenin kalıcılığını,
 • Yaşam boyu öğrenmeyi sağlamaktır.

 

 

AÇIK ALAN EĞİTİMİ-OUTDOOR EDUCATION NEDİR?

 

Açık Alan Eğitimi - Outdoor Education: Okuldaki günlük yaşamın parçalarının, amaçlı aktivitelerin sınıf dışına taşındığı çalışma yöntemidir.


Çocuklara gerçek dünyada bedenlerini ve hislerini kullanarak öğrenme aktivitelerinde benzersiz deneyimler kazanma imkanı sağlar.


Açık Alan Eğitiminin, Okul Öncesi çocukları için büyük bir eğitim potansiyeli vardır:
Öğrenciler sınıf içi etkinlikleri gibi yalnızca görerek ve duyarak değil, aynı zamanda açık alanda koklayarak, hissederek, tadarak ve dokunarak öğrenirler.


Doğa ve kentsel çevre, bilgi kaynağıdır, alternatif sınıftır.

Yalnızca görerek ve duyarak değil; aynı zamanda koklayarak, hissederek, tadarak ve dokunarak öğreniriz. Bireylerde yaratıcı ve anlamlı öğrenme süreçleri için önemli olan motivasyon kaynağının uygulamalı eğitim ile buluşma sırasında ortaya çıktığı görülmektedir.


İsveç Linköping Üniversitesindeki çevresel ve uygulamalı eğitim merkezi araştırma grubu, uygulamalı eğitimin alanını yararlarını şöyle sıralamıştır;

 

1-Açık alan eğitimi, tecrübe ve gerçek durumlardaki somut tecrübelerin yansımalarının karşılıklı etkileşimi ile öğrenme sağlamayı amaçlayan bir yaklaşımdır.


2-Öğrenme alanının toplum doğal ve kültürel çevre içi hayata taşınmasını sağlar.


3-Duyusal deneyim ve kitapla öğrenme arasındaki karşılıklı etkileşimin önemi açık alan etkinlikleri sayesinde ortaya çıkar.

 

Sonuç olarak Denge Okulları’nda, okul öncesi biriminde tek bir eğitim yöntemi üzerinden eğitim verilmez, farklı eğitim yöntemleri sentezlenir.

Bu sayede çocuklar, çok yönlü düşünebilen, bilgiyi sadece bilgi olarak öğrenme yerine uygulama basamaklarına geçirebilen, okulu, öğretmenini, arkadaşlarını seven en önemlisi öğrenmeyi öğrenen, bireyler olarak hayata başlarlar.

 

 

 

ETKİNLİKLER

 

 

Akademik Etkinlikler

 

 • Proje Temelli Etkinlikler
 • Gems Materyalleri ile Çalışma
 • Ekoloji
 • Açık Alan Etkinlikleri (Outdoor Education)
 • Fen ve Matematik
 • Sanat Etkinlikleri
 • Kavram Çalışmaları (İlkokula hazırlık)
 • Öz Bakım Becerileri
 • Türkçe Dil Etkinlikleri
 • Oyun Etkinlikleri
 • Mutfak Etkinlikleri
 • Değerler Eğitimi
 • Müzik Etkinlikleri
 • Düşünme Becerileri
 • Çember Zamanı

 

Sosyal ve Kültürel Etkinlikler

 

 • Okulumu Seviyorum Partisi
 • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları
 • 10 Kasım Atatürk’ü Anma Haftası
 • Yerli Malı ve Tutum Haftası Kutlamaları
 • Yeni Yıl Kutlamaları
 • 21-26 Mart Orman Haftası Etkinlikleri
 • 22 Mart Dünya Su Günü Etkinlikleri
 • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlamaları
 • Anneler Günü
 • Branş Öğretmenleri Yılsonu Gösterisi
 • Denge Eğitim Fuarı
 • Engelliler Haftası Farkındalık Çalışmaları
 • 1. ve 2. Dönem Portfolyo sunumu
 • 6 Yaş öğrencileri Mezuniyet Töreni
 • Babalar Günü
 • 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri

 

Branş dersleri

 

 • İngilizce
 • Native Speaker
 • İspanyolca
 • Müzik ve Ritim
 • Modern Dans
 • Beden Eğitimi
 • Drama
 • Görsel Sanatlar
 • Seramik
 • Satranç

 

GENEL İŞLEYİŞ

 

 • Öğrenci gelişiminin değerlendirilmesi,
 • 1. Dönem başında ve 2. Dönem sonunda Problem Çözme Envanteri
 • Dönem içinde Gelişim Gözlem Dosyası
 • 1. ve 2. Dönem sonunda Gelişim Raporu
 • İlkokula başlayacak öğrencilere 2. Dönem sonunda Metropolitan testi
 • 1. ve 2. Dönem portfolyo dosyası
 • Geziler

Öğrencilerimizi düzenli olarak tiyatro ve alan gezilerine götürülür. Proje yaklaşımı ve işlenen konular doğrultusunda geziler düzenlenir. Velilerden servis için ücret alınmaz sadece tiyatro giriş ücreti ya da götürülen alan gezisinde giriş ücreti varsa alınır.

Öğrenci Oryantasyonu
 

Denge Okulları Okul Öncesi öğrencileri oryantasyon eğitimine okulların açılış tarihinden bir hafta önce alınırlar. Okul Öncesi öğrencilerimizin okul ile güvenli bağ kurabilmeleri ve alışabilmeleri için ilk hafta günde 2 saat eğitim verilir. İlk gün veliler çocukların kendini iyi hissetmesi için sınıfta misafir edilirler. Ertesi gün veliler sınıf dışına alınarak, kafeteryada beklemeleri istenilir. İlk hafta program oyun ağırlıklıdır, öğrencilerin arkadaş edinmeleri ve öğretmenleri ile bağ oluşturmaları hedeflenerek etkinlikler düzenlenir. İkinci hafta tam günlük eğitim programına geçilir.

 

Veli – Öğretmen Bireysel Görüşmeleri: 
Sınıf öğretmeni her dönem öğrenci hakkında velilerimizi bilgilendirmek ve bilgi almak amacıyla okula davet eder ve görüşme yapar Velilerimiz ihtiyaç hissettikleri zaman, çocukları hakkında bilgi almak yada vermek için Denge Randevu Sisteminden randevu alarak bilgi alışverişinde bulunabilirler.

 

Okul İdaresi Görüşmeleri: 
Velilerimizin Okul Öncesi birimi ile ilgili görüş, öneri ve eleştirilerini öncelikle Okul Öncesi koordinatörüne iletmeleri gerekmektedir. Okul idaresi ile randevu alarak görüşme yapabilirler.

 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi:
Rehberlik ve psikolojik danışma birimi ile sınıf öğretmenimiz öğrencilerimizin gelişimini takip etmek amacı ile işbirliği yaparak çalışmalarını sürdürmektedir. Sınıf öğretmeni ya da velilerimiz ihtiyaç duydukları zamanlarda Okul Öncesi koordinatörü, rehberlik birimi, sınıf öğretmeni ve veli bir araya gelerek görüşme yapabilirler. Rehber birimimiz ile özel görüşme talebini Denge Randevu Sisteminden gerçekleştirebilirler.

 

Kayıp Eşya Prosedürümüz: 
Okulun ilk gününden itibaren, öğrencinin sırt çantasının, paltosunun, ayakkabılarının, iç çamaşırlarının vb. etiketlenmesi veya üstlerine öğrencinin isminin yazılması, öğrenci eşyalarının birbirlerine karışmasını ve/veya kaybolmasını engelleyecektir.


• Çocukların okula gelirken künye, sallanan küpe, bilezik, boncuk bileklik gibi tehlike arz edebilecek ve maddi değeri yüksek takılar takmamasına özen göstermenizi rica ederiz.


• Okulun ilk günlerinin telaş esnasında herhangi bir eşyasının kaybolması, öğrencileri olduğu kadar öğretmenleri de üzmektedir. Bu yüzden, çocuğunuzun çok değer verdiği ve kaybetmeyi göze alamayacağı eşyaları ve oyuncakları okula getirmemesini rica ederiz.

 

Yemek Hizmetleri:
Sabah kahvaltısı ve ikindi kahvaltısı Okul Öncesi mutfağında hazırlanarak öğrencilerimize sunulur. Menü, Okul Öncesi koordinatörü tarafından hazırlanır.

Öğlen yemeği SEÇSAN firması ile yapılan anlaşma sonucu hizmet satın alımı şeklinde öğrencilerimize sunulur.
Çocuklarımızın sağlıklı, temiz ve hijyenik şekilde beslenebilmesi için her türlü önlem alınmaktadır. Sabah kahvaltısında sucuk, salam, sosis, reçel, çikolata kreması gibi zararlı ürünler yer almamaktadır. Reçel yerine bal ve tahin pekmez tercih edilmektedir. Çocuklar özellikle tahin-pekmezi ilk zamanlarda yadırgamakta daha sonraları ise alışmaktadır. Öğrencilerimizin evde de sağlıklı beslenmeleri önemlidir.

 

Çocuk Kıyafetleri:
• Giysilerin rahat giyilip çıkarılabilen, ayakkabılar bağcıksız, rahat, cırt cırtlı ya da fermuarlı, kumaş ayakkabıların ıslanabileceği düşünülerek dayanıklı materyalden ya da deriden yapılmış olanlar tercih edilmelidir.
• Giysilerin okul içerisindeki etkinlikleri yaparken kirlenip zarar görebileceği düşünülerek giydirilmesi gerekmektedir.
• Okulda bulundurulacak yedek giysilerin takibi velinin sorumluluğundadır. Okulda kirlenen ve eve gönderilen yedek kıyafet ve iç çamaşırlarının yerine, temiz takımların ertesi gün yollanmalıdır.

 

Servis İşlemleri:
Çalışan velilerimizin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için sabah ve akşam saatleri öğrencilerimiz nöbetçi öğretmen eşliğinde okulda kalabilmektedirler.
• Çocuklarımızın okula girişleri ve çıkışlarında velilerimiz kendilerini kapıda karşılayan nöbetçi öğretmen veya stajyer öğrenciye çocuklarını teslim eder ve onlardan teslim alır. Velilerin sınıf içine izinsiz girmesi yasaktır.
• Servisle giden öğrenci velisi tarafından alınacaksa daha önceden okula bildirilmesi gerekmektedir.
• Çocuklarımız anne babasına veya ulaşımının sağlandığı servis yetkilileri dışında kimseye teslim edilmez.
• Öğrenciyi veli dışında biri alacaksa, velinin, öğrenciyi alacak olan kişinin adını, soyadını ve öğrenciye yakınlık derecesinin okula bildirmesini; buna ek olarak öğrenciyi alacak kişinin kendisinden istendiği takdirde ibraz edilmek üzere yanında kimlik bulundurmasını rica ederiz.

 

ÖNEMLİ NOT: Öğrencinin okula gelmediği günlerde, velinin okulu konuyla ilgili bilgilendirmesini rica ederiz.

Sağlık
Okulumuzda bulunan revir ve sağlık görevlileri ile sağlık hizmetleri yürütülür.
Okul öncesi öğrencilerimizin okulun ilk günlerinde hastalanma riskinin yüksek olduğu; ancak gün geçtikçe bu riskin bağışıklık sistemindeki gelişmeyle azalacağı dikkate alınmalıdır.
• Hastalık Durumunda;
• Çocuğunuzun hafif ateşli veya hastalık başlangıcında olduğunu fark ettiğiniz zaman lütfen okula göndermeyiniz. Sağlıklı olmayan çocuk, günlük eğitim aktivitelerinden yeterince faydalanamayacaktır. Halsiz bir şekilde okulda bulunmak öğrencinin iyileşme sürecini geciktireceği gibi hastalığının diğer çocuklara bulaşmasına sebep olabilir. Hastalık durumlarında, çocuğunuzun iyileşene kadar dinlenmesine izin vererek, kendini tam olarak iyi hissettiğinde okula gönderilmemesi istenmektedir.
• Öğrencide bulaşıcı bir hastalık ortaya çıkması halinde en kısa sürede okul yönetimine bilgi verilmelidir. Erken bilgilendirme, gerekli önlemlerin zamanında alınmasını sağlayacaktır. Okul Öncesi genelinde bulaşıcı bir hastalığa rastlanıldığı durumlarda, uygun önlemler alınır ve öncelikle aynı sınıfı paylaşan öğrencilerin velilerine, daha sonra okul geneline gerekli bildirimler yapılır ve önlemler alınır.

Ayrıca;
• Antibiyotik tedavisi görmekte olan öğrenciyi okula göndermeyiniz.
• Öğrencinin okula hasta geldiği veya okulda rahatsızlandığı durumlarda, okulumuz veli ile temasa geçerek çocuğun en kısa ve en sağlıklı şekilde eve gönderilmesini sağlayacaktır.

Çocuğunuzun okulda alması gereken bir ilaç olduğunda;
• İlaç takip formunu doldurarak okula teslim ediniz.
• İlacın güvenli bir muhafaza içinde olduğundan emin olunuz.
• İlacı gönderdiğiniz günlerde sınıf öğretmenlerine bilgilendirme yapınız.

 

Doğum Günleri
Okul öncesi öğrencilerimizin doğum günleri ayrı bir heyecanla hazırlanılır ve kutlanır. Öğretmenlerimiz ve çocuklarımız doğum günü kutlamaları için şöyle hazırlıklarda bulunurlar:
• Sınıf arkadaşları doğum günü çocuğuna kendi yaptıkları bir resmi hediye ederler.
• İkindi kahvaltısından önce sınıf süslenir ve doğum günü çocuğuna özel bir taç hazırlanır.
• Kahvaltı saatinde doğum günü kutlaması gerçekleşir.
• Kahvaltı saatinden sonra kısa bir süre müzikli kutlama yapılır ve doğum günü çocuğunun istediği oyunlar oynanır.
Doğum Günlerinde Velilerimiz;
• Veli doğum günü tarihinden bir hafta önce kutlamayı okulda yapacağı bilgisini okul yönetimine bildirmesi gerekmektedir,
• Çocuk sayısına uygun olarak doğum günü pastası, isteğe bağlı olarak kuru pasta ve asitsiz içecek getirmelidir,
• Doğum günü süsü, kağıt parti masa örtüsü, plastik/kağıt bardak ve bunun gibi materyalleri getirmelidir.

Not: Çalışan velilerimizin çoğunlukta olması sebebiyle çocuklarımızın doğum günü partilerini sınıf içinde sadece öğrencilerle birlikte kutlamaktayız.