Okul Öncesi Eğitim Neden Önemlidir ?

BİR YETİŞKİNİN ANAVATANI ÇOCUKLUĞUDUR.

Denge Okulları Okul Öncesinde, Türk Milli Eğitimi ve Okulöncesi Eğitimi Temel ilkeleri doğrultunda, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2013 yılında revize ettiği kazanım, göstergeler ve müfredat programı uygulanılmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığının Programı, çocukların gelişim düzeylerine ve özelliklerine dayanan ve bu anlamda bütün gelişim alanlarının (bilişsel, sosyal, duygusal, dil, öz bakım ve motor beceriler) geliştirilmesini esas alan gelişimsel bir programdır.

Denge Okulları Okul Öncesi öğrencileri proje tabanlı eğitim, GEMS Materyalleri, Açık Alan Eğitimi (Outdoor Education) gibi eğitim yöntemleri ile desteklenmekte ve zenginleştirilmektedir.


Bu sayede Denge Okulları öğrencileri Türk eğitim sistemi ve birçok Avrupa ülkesinde uygulanan eğitim sistemlerinin sentezlenmesi doğrultusunda, hayatları boyunca alacakları ilk eğitimin temellerini sağlam bir şekilde atarlar.


Program grup eğitimi ve uygulamaları gibi görünse de her öğrencinin, gelişimine bakılarak bireysel olarak değerlendirilir ve uzman kadromuz tarafından çocuğun ihtiyaçlarına göre eğitim programı düzenlenir.

 

Denge Okulları Okul Öncesi çocuklarına verilen eğitim;

  • Sağlıklı büyüyüp gelişen,
  • Öğrenmeye karşı olumlu tutumlar geliştirebilen,
  • Nitelikli bilişsel uyarıcıların ve zengin dil etkileşimlerinin,
  • Sosyal ve duygusal deneyimlerin sunulduğu
  • Çocuğun bağımsızlığının desteklendiği bir ortamda gerçekleştirilir.

Hedefimiz; Kendini gerçekleştiren, analitik düşünebilen, yeteneklerinin farkında, öğrendiklerini hayata geçirebilen, uyumlu, girişimci ve öz disipline sahip çocuklar yetiştirmektir