Okul Öncesi

Denge Okulları Okul Öncesi Eğitimde uygulanan proje tabanlı eğitim, etkinlik ve aktivitelerle çocukların zihinsel gelişimi hızlanıyor. 

Gelişim düzeyleri göz önüne alınan çocuklarımıza, okul öncesi eğitim ile birlikte analitik düşünme tarzını öğretiyor; keşfederek, eğlenerek, yaparak öğrenmelerini sağlıyor; ileride ihtiyaç duyacakları bilgi ve becerileri kazandırıyoruz.
 
Okul Öncesi Eğitimde temel hedefimiz, mutlu, sosyal olarak başarılı, iletişime açık, yeteneklerinin farkında, öğrenimlerini hayata geçirebilen, öz disipline sahip çocuklar yetiştirmektir.


DENGE EĞİTİM SİSTEMİNDE OKUL ÖNCESİ
 
0-6 yaşı kapsayan Okul Öncesi dönem, çocuğun kişilik yapısının, alışkanlıklarının, temel ahlaki değerlerinin oluştuğu, gelişiminin hızla yönlendiği bir dönemdir. 

Çocuklar, bu dönemde edindiği davranışları yetişkinlikte de devam ettirdiği için alacağı eğitimin rolü kritik önem taşır.
 

Denge Okulları’nda önceliğimiz dil ve zihin gelişimlerini desteklemek; çocukların keşfederek, eğlenerek, yaparak öğrenmelerini sağlamaktır.