Okul Öncesi

Denge Okulları Okul Öncesi Eğitimde uygulanan proje tabanlı eğitim, etkinlik ve aktivitelerle çocukların zihinsel gelişimi hızlanıyor. 

Gelişim düzeyleri göz önüne alınan çocuklarımıza, okul öncesi eğitim ile birlikte analitik düşünme tarzını öğretiyor; keşfederek, eğlenerek, yaparak öğrenmelerini sağlıyor; ileride ihtiyaç duyacakları bilgi ve becerileri kazandırıyoruz.
 
Okul Öncesi Eğitimde temel hedefimiz, mutlu, sosyal olarak başarılı, iletişime açık, yeteneklerinin farkında, öğrenimlerini hayata geçirebilen, öz disipline sahip çocuklar yetiştirmektir.


DENGE EĞİTİM SİSTEMİNDE OKUL ÖNCESİ

Denge Okulları Anaokulu Eğitim sistemimizde, okul öncesi eğitim programı tasarlanırken çocuklarımızın yaş grupları göz önünde bulundurulur.


Etkin öğrenmeyi temel alan çocuk merkezli, çağdaş eğitim modellerinden GEMS (Great Explorations in Math and Science) Fen ve Matematik Programı, Highscope, Montessori, Proje Tabanlı Eğitim, Değerler Eğitimi Programlarından oluşan özel bir eğitim programı uygulanmaktadır. 

Denge okulları Okul Öncesi programında disiplinler arası yaklaşım uygulanmaktadır. Çocuklarımız branş derslerimiz ve yabancı dil eğitimi programımız ile öğrenme serüvenlerinde keşfederek ve eğlenerek kampüs hayatı deneyimlerini yaşarlar.